منظور از اپراتور ها خطوط و یا قابلیت های ارسال کننده پیامک می باشند، به عنوان مثال اپراتور های مطرح به شرح زیر می باشند

۱. اپراتور ۱۰۰۰

۲. اپراتور ۲۰۰۰

۳. اپراتور ۳۰۰۰

۴.اپراتور ۵۰۰۰ با امکان تفکیک جنسیتی

۵. اپراتور خط ثابت

 ۶.BTS (ارسال به دکل مخابراتی)

متقاضیان محترم توجه داشته باشند که شرکت اعطا کننده نمایندگی  حداقل از اپراتور های بالا  پشتیبانی نماید چرا که  در مواقع ترافیک بالا ممکن است یک یا چندتا از اپراتور ها قطع باشد و یا اینکه برخی از مشترکین ممکن است ارسال از خط ثابت یا سایر اپراتور ها را ترجیح دهند ، بنابراین شما باید امکان ارایه این اپراتور ها را داشته باشید.